عنوان: پيام به دهمين كنگره شعر و قصه طلاّب

اگر دانشْ حكمرواي قلمرو انديشه است، هنر حكمران اقليم انگيزه است. اگر جلال علم در ساحت جزم متجلّي است، جمال ادب در صحنه عزم متبلور است.

تاريخ پيام:جمعه 18 ارديبهشت 1383

........................................................

عنوان: پيام علمي به سمينار شاعر پيرو اهل بيت (عليهم‌السلام)

طالب آملي(رضوان الله عليه) را مي‏توان در آثار علمي و هنري او شناخت. گوهر هستي چنين سراينده سرآمدي را اعتقاد به توحيد خدا و ولايت اهل بيت عصمت و طهارت(عليهم‌السلام) تشكيل داده است.

تاريخ پيام:پنج شنبه 23 فروردين 1375

........................................................

عنوان: رهنمود به هنرمندان انجمن خوشنويسان شهرضا

هنرمندانِ متعهّد ديني در نگرش و نگارش، هر چند در افق علم حصولي‏اند؛ نه حضوري، و در حوزه سهو، نسيان، جهل و خطا به سر مي‏برند؛ نه در قلمرو عصمت، و در اقليم صورت نَفَس مي‏كشند؛ نه در فضاي آفرينش حقيقي؛ ليكن عالمان راستين در هر رشته‏اي، وارثان پيامبران الهي‏اند.

تاريخ پيام:پنج شنبه 1 ارديبهشت 1384

........................................................

عکس