مشارکت فعال پژوهشگاه در همایش بین‌المللی علوم انسانی اسلامی

همایش بین المللی علوم انسانی اسلامی با مشارکت پژوهشگاه معارج و حضور فعال محققان این پژوهشگاه برگزار شد.

........................................................

نخستین کنگره بین المللی «علوم انسانی اسلامی»

نخستین کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی با مشارکت پژوهشگاه علوم وحیانی معارج برگزار می شود.

........................................................

فراخوان مقاله همایش اخلاق و ادیان


همایش بین المللی اخلاق و ادیان، به همت بنیاد بین المللی اسراء و پژوهشگاه علوم وحیانی معارج، اسفند 1391 در محل بنیاد اسراء برگزار می شود.

........................................................

همایش ملی «امام خمینی، اخلاق و سیاست حکمرانی»

همایش ملی «امام خمینی، اخلاق و سیاست حکمرانی» با همکاری پژوهشگاه علوم وحیانی معارج برگزار می شود.

........................................................

نشست همکاری های مشترک اسلامی- مسیحی در خاورمیانه

نشست «همکاری های مشترک اسلامی- مسیحی در خاورمیانه: چالش ها و آسیب ها» در محل بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسرا برگزار شد.

........................................................

کارگاه آموزشی- پژوهشی حکمت اسلامی و عالم معاصر

نخستين کارگاه آموزشي- پژوهشي حکمت اسلامي و عالم معاصر در روز سه شنبه و چهارشنبه 24 و 25 خرداد 1390 در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي برگزار شد.

........................................................

همایش بین المللی اخلاق و ادیان برگزار می شود

ابوالفضل خراسانی گفت: یکی از راه های ترویج اندیشه های حضرت استاد علامه جوادی آملی برگزاری نشست های علمی و همایش ها است...

........................................................

عکس برگزیده