معرفي اجمالي بنياد بين المللي علوم وحياني اسراء


بسمه تعالي


مقدمه :
حقيقت زنده و پوياي اسلام كه از چشمه‌سار عالم ربوبي بر صحنهٴ سيناي نبوي(ص) و اوج حراء قرآني و از آن بر شاخسار طوبيٰ عترت طاهره (عليهم السلام) استقرار يافته، آب حياتي است كه تشنگان عالم انسانيت را سيراب كمال ساخته و در جوار محبوب حقيقي منزل مي‌دهد.
راهيابي به اين حقيقت ناب و تراوشات وحياني نيازمند سير علمي و سلوک عملي است که تنها از جانهاي مطهر و پاکيزه‌اي که از رجس خطا و رجز خطيئه در امان باشد امکان دستيابي به يقين علمي و يا طمانينه دانشي مي‌باشد و اين ممکن نيست مگر از خواص بشري که ساليان متمادي به دنبال اين معارف طي طريق کرده و در پي سپهر انديشه وحياني به پرواز درآمده تا با اعتماد به خدا و اميد به رحمت او از قبسات نوراني در تور رحماني بر صحيفه دل بنشاند.
اكنون كه درّ يكتاي اسلام در صدف نظام جمهوري اسلامي ايران پاسداري مي‌شود بر قاطبهٴ امّت اسلام است كه هر يك بنوبهٴ خود در نماياندن سيماي زرين آن و زدودن زنگارهاي ضلالت و جهالت همّت ورزيده و اين لمعه آسماني را در فضاي عالم انساني فروزان و جاودانه دارند.
تحقّق اين آرمان الهي و گسترهٴ نورآسماني، خصوصاً در شرايط فعلي، جز از طريق تشكّل و انسجام نيروهاي اصيل و محقّق اسلامي ميسور نيست ؛ زيرا در اينگونه از محافل تحقيقي است كه ابعاد مختلف حقيقت والاي اسلام بهتر و بيشتر شناخته شده ،و نيروهاي زبده و كارآمد پرورش يافته و آثاري ارزشمند و حياتي به جهان بشريّت عرضه مي‌گردد.
با توجه به گسترهٴ و عمق انديشه‌هاي عالي حکيم فرزانه، دانشمند ارجمند ، استاد حضرت آيت‌الله جوادي آملي(دام ظله) به عنوان يك مرجع ديني و علمي، و نيز به عنوان استاد مسلّم و متفكّر، در حوزه‌هاي مختلف علوم اسلامي و با نام‌آوري در عرصه تفسير - فقه ـ حكمت ـ عرفان و نظرات بديع و تمدن‌ساز، و با عنايت به اينکه انديشه‌هاي معظم‌له ،در طول دوران نظام اسلامي همواره در جهت تحكيم اركان و پايه‌هاي نظام بوده و در تمامي سه دهه گذشته انديشه‌هاي راهبردي و نظرگاههاي روشن، و ژرفاي ايشان همواره مؤثر و تعيين‌كننده بوده است؛ بنياد بين المللي علوم وحياني اسراء تحت اشراف معظم‌له و براي تحقق اهداف ذيل ،تاسيس گرديده است.

اهداف تاسيس بنياد بين المللي علوم وحياني اسراء:
بهره‌مندي کامل و جامع از آثار و انديشه¬هاي تفسيري ، فلسفي ، کلامي و فقهي حكيم متأله حضرت آيت‌الله جوادي آملي(دام ظله) در جهت:
1 . تبيين ، بسط وگسترش علوم اسلامي از منظر استاد در حوزه‌هاي مختلف.
2 . آموزش و تربيت پژوهشگران، فضلاء و مدرسان کارآمد ، خلاق و مبتکر درحوزه هاي مذکور.
3 . توسعه ، تعميق و ايجاد ظرفيتهاي علمي و پژوهشي در حوزه¬هاي مذکور.
4 . تثبيت و تحكيم بنيانهاي تئوريك و تقويت علمي مباني نظري انديشه ديني و نظام اسلامي و دفاع از انديشه هاي متعالي اسلام ناب محمدي .
5. پاسخگويي به نيازهاي تمدني جهان اسلامي.
6. گسترش و افزايش تعاملات و ارتباط علمي مخصوصاً ميان نخبگان در حوزه هاي مذکور.

فعاليت هاي بنياد بين المللي علوم وحياني اسراء
بنياد در راستاي اهداف خود، فعاليتهاي زير را انجام خواهد داد:
1 – پژوهش در آثار حضرت آيت الله جوادي آملي (مدظله) به منظور استخراج و معرفي ديدگاههاي معظم له.
2 - برنامه‌ريزي و ارائه خدمات آموزشي، براي تربيت پژوهشگران، محققان ، استادان و زمينه‌سازي براي تربيت متفكران در راستاي اهداف بنياد؛
3 - حمايت از فعاليت‌هاي پژوهشي، اعم از تأليف و ترجمه كتاب، مقاله ، پايان‌نامه‌هاي تحصيلي و ابداع و نوآوري در علوم اسلامي و الهي در راستاي آثار و انديشه‌هاي معظم له.
4 - همكاري با ديگر مراكز و نهادهاي داخلي و خارجي فعال در زمينه علوم وحياني.
5 - برنامه ريزي براي تامين نيازهاي فکري جهان اسلام از طريق ترجمه متون و آثار پژوهشي.
6 - ارتباط با صاحبنظران، محققان و دانشمندان داخل و خارج از كشور.
7 – فراهم آوردن امکانات لازم و متناسب با فعاليت هاي آموزشي ، پژوهشي و فرهنگي مرتبط.
8 – تاسيس پژوهشکده ها ، دانشکده ها، مراکز وموسسات پژوهشي وآموزشي در حوزه هاي مختلف علوم اسلامي.
9 - ايجاد بانك اطلاعاتي و پايگاه اطلاع رساني رايانه‌اي و مطبوعاتي و انتشار نشريات تخصصي و فرهنگي و برگزاري همايش و فعاليت هاي ترويجي به منظور تحقق اهداف بنياد.
10 – انجام فعاليت هاي انتشاراتي ،اعم از نشر مکتوب و الکترونيک به منظور انتشار کتاب و سي دي و اقدام به تاسيس و تجهيز مراکز چاپ و نشر.
11- توليد و عرضه محصولات کامپيوتري و توليد و عرضه محصولات سمعي بصري در زمينه هاي علمي معارف اسلامي.
12 – تهيه منابع و متون درسي و طراحي رشته.

مراکز و واحدهاي وابستة بنياد بين المللي علوم وحياني اسراء

1 – پژوهشگاه علوم وحياني معارج
پژوهشگاه علوم وحياني معارج، با آگاهي از نيازهاي روز جامعه و مديريت آن ها ،گام نهادن در راه جديد ساختار سازماني در قالب پژوهشگاه رسمي، به جهت بهره وري بهينه از فناوري¬هاي نو و ارتقاء توان علمي ،را ضرورت ميداند، ازاينرو با ساماندهي کوشش¬هاي پژوهشي خود در سه پژوهشکدة :
- پژوهشکدة قرآن و عترت.
- پژوهشکدة فلسفه، عرفان و کلام اسلامي.
- پژوهشکدة فقه و اخلاق.
در صدد است با شناساندن و ارتقاء توان دانشهاي اسلامي و جهت دهي آنها به سوي نيازهاي عيني و واقعي جامعه انساني معاصر، با رويکرد انديشه و آراي حکيم متأله، حضرت آيت الله جوادي آملي گامي اساسي بردارد و ضمن ارج نهادن به تلاشها و دستاوردهاي پيشينيان، براي «آيندگان» قدمي نو و بلند بردارد.

أ ) رسالتهاي پژوهشگاه:

1.تدوين و تنظيم آثار و انديشه هاي تفسيري، فقهي، فلسفي و عرفاني حضرت آيت الله جوادي آملي. (بيش از 130 اثر نشر يافته است)
2.تبيين و معرفي روش ها و مشرب هاي فکري و علمي معظم له.
3.پژوهش در موضوعات و مسائل جديد با رويکرد مباني و انديشه هاي حضرت آيت الله جوادي آملي.
4.تبيين مباني و چارچوب نظري دانش هاي اسلامي و توسعه آن ها به عرصه هاي نو.
5.نهادن قرآن و معارف اهل بيت (عليهم السلام) در متن زندگي فردي و اجتماعي و فهم پذير ساختن آن ها متناسب با شرايط و نيازهاي جامعه اسلامي و جهان معاصر.
6.دفاع عقلاني از مفاهيم و آموزه هاي ديني متناسب با سطوح و نيازهاي گوناگون مخاطبان.
7.اثبات کارامدي دين در پاسخگويي به نيازهاي عصري و نسلي.


ب ) ساختار و شرح وظايف پژوهشگاه:

نگاه تخصص محور در واگذاري اختيارات و مسئوليتها از سياستهاي پژوهشگاه است؛ اينک به ساختار و شرح وظايف پژوهشگاه، کوتاه اشاره ميکنيم:
1.رئيس پژوهشگاه: تدوين و پيشنهاد سياستهاي پژوهشي و اجرايي پژوهشگاه، سازماندهي پژوهشکدهها، نظارت بر جذب نيروهاي متخصص و کارامد، ارتباط با مراکز و نخبگان، ارزيابي و تأييد نهايي محصولات پژوهشي و ارائه گزارش به مراجع مربوط، جملگي از وظايف ايشان است.
2.شوراي عالي تحقيقات: اين شورا از رئيس، معاون پژوهشي، مديران پژوهشکده و برخي از اعضاي هيئت علمي تشکيل و در آن به سياست هاي کلان پژوهشگاه، نظارت بر اجراي طرح ها، آييننامه هاي پژوهش و تصويب آثار پرداخته و تصميم گيري مي شود.
3.دفتر رياست و روابط عمومي: هماهنگي و تنظيم برنامه فعاليت هاي جاري رئيس پژوهشگاه، تنظيم دستور جلسات، انجام دادن مکاتبات و بايگاني دفتر رياست، گرد آوري اطلاعات، همکاري با مديران پژوهشکده ها و بررسي و بازتاب درخواست، از جمله وظايف آن دوست.
4.دفتر برنامه ريزي و توسعه تحقيقات: اين دفتر به مطالعه و تدوين و پيشنهاد سياست ها و استراتژي-هاي پژوهشي، تهيه و تدوين برنامه هاي جامع و عملياتي، اصلاح فرايند برنامه ريزي پژوهشي متناسب با جديدترين رهيافت هاي علمي، انجام دادن بررسي هاي کارشناسي در زمينه ايجاد يا گسترش پژوهشکده ها و آسيب شناسي فرهنگي و اجتماعي جهت انتقال به مسئولان مربوط مي پردازد.
5.دفتر همکاري هاي علمي و بين الملل: برخي وظايف اين دفتر، بدين شرح است: ايجاد بستر مناسب جهت برقراري ارتباط با مراکز و مجامع پژوهشي و نخبگان درون و بيرون از کشور، فراهم سازي زمينه بهره مندي محققان و اعضاء هيئت علمي از منابع مطالعاتي داخلي و خارجي، برنامه ريزي براي معرفي محققان به جهت شرکت در مجامع و کنفرانس هاي علمي و بين الملل، برنامه ريزي با هدف گسترش سطح ارتباطات و همکاري با مراکز علمي ملي و بين الملل.
6.معاونت پژوهشي: از سه واحد «مديريت خدمات علمي و پژوهشي، مديريت نظارت و ارزيابي و مديريت کتابخانه و اسناد علمي» تشکيل شده است و نيازشناسي، طراحي و برنامه ريزي، هماهنگي، نظارت و آسيب شناسي فعاليت هاي پژوهشي، غني سازي کتابخانه، نظارت بر امور خدمات پژوهشي و جذب محقق، ارتباط با ديگر مراکز علمي، از جمله وظايف اين واحدهاست.
7.مديريت منابع انساني و پشتيباني: از سه واحد «مديريت منابع انساني و دبيرخانه، مديريت مالي و مديريت پشتيباني و خدمات» تشکيل شده است و تأمين فضا و نيروي انساني مورد نياز پژوهشگاه، انجام دادن امور پرسنلي، نظارت بر انجام گرفتن امور مربوط به ثبت، طبقه بندي و توزيع بسته ها و مکاتبات و بايگاني، نظارت بر تأمين و تجهيز نيازهاي سخت افزاري و نرم افزاري پژوهشگاه، بررسي و تنظيم برنامه بودجه، تامين اعتبار همه هزينه ها، نظارت بر ثبت و نگهداري اموال و نظارت بر مسائل انضباطي، از جمله وظايف اين واحدهاست.


2 – مرکز مطالعات و پژوهش هاي فرهنگي اسراء

رويكرد عمده آثار منتشره از حضرت آيت الله جوادي آملي (دامت برکاته) به مخاطبان خاص و نخبگان است و آثار معظم له به صورت تخصصي با محتواي بسيار غني تدوين گرديده است كه مي¬تواند مرجع و منبع استخراج موضوعات متنوع شده و در راستاي نهضت توليد علم و دانش، در اختيار تشنگان معرفت ديني قرار گيرد.
امروزه به بركت نظام مقدس جمهوري اسلامي به رهبري حضرت امام خميني (رضوان الله تعالي عليه) خيل عظيم جوانان و مردم متدين و مشتاق معارف اسلامي و الهي به دنبال مركز و كانون موثقي مي¬گردند كه ايشان را از زلال اين معارف سيراب گرداند؛ بنابراين بازنويسي و تدوين معارف بلند اسلامي ،در قالب ادبيات و سطح عمومي¬تر ،جهت بهره مندي مخاطبان عام ضرورتي انکار ناپذيراست
از اين رو، مرکز مطالعات و پژوهشهاي فرهنگي بنياد بين المللي علوم وحياني اسراء وظيفة خود ميداند که چون پلي ميان آثار و انديشه هاي حضرت استاد وادراک و دريافت جامعه باشد تا دستاوردهاي استاد را به يکتاپرستان جهان برساند و انسان سرگشته و شگفت زده امروزين را با سرشت خداگونة خويش آشتي داده و از سراب انگارههاي خود ساخته بِرهاند و به سرچشمههاي زندگي پاک و پالوده، آرامش و نيکبختي جاودان برساند.

اهداف:
- نشر معارف، علوم و فرهنگ عالي اسلامي با رويكرد نظريات حضرت آيت الله جوادي آملي دام ظله العالي؛
- فراهم نمودن امكان امكان استفاده عموم به آثار نوشتاري و گفتاري(صوتي و تصويري) حضرت استاد؛
- بهره¬مند نمودن طيف¬هاي مختلف جامعه اسلامي، خصوصا جوانان و نوجوانان از مباحث حضرت استاد؛
- كشاندن انديشه¬هاي و معارف ناب الهي حضرت استاد در جمع دانش¬پژوهان و دانشجويان؛
- استخراج مباحث و مطالب جديد و متنوع و همچنين ارائه جديدترين نقطه نظرات حضرت استاد پيرامون مسائل اعتقادي، اجتماعي ، سياسي و فرهنگي به صورت مكتوب به جامعه علمي؛
- جمع آوري موضوعي مباحث حضرت استاد و دسته بندي آنها در يك قالب معين جهت دسترسي آسان محققين و پژوهشگران؛

گروه¬هاي علمي
با توجه به گرايش¬هاي مختلف وگوناگوني آثار بياني و بناني حضرت آيت الله جوادي آملي (ادام الله ظله) لازم است براي تدوين و تنظيم مجموعه¬هاي مكتوبِ برگرفته از آثار ايشان، گروههاي علمي و تحقيقاتي تعيين گردند، تا متكفل اين امر مهم باشند. لذا براي تحقق اين هدف، در مرحله نخست تشکيل چهار گروه علمي زير بسيار حائز اهميت است :
- گروه عترت پژوهي
- گروه تفسير و علوم قرآني
- گروه فلسفه و عرفان اسلامي
- گروه معارف و اخلاق اسلامي3 – مرکز ترجمه اسراء
مرکز ترجمه بنياد بين المللي علوم وحياني اسراء ،با ماموريت ساماندهي و عرضه ترجمه آثار حضرت آيت الله جوادي آملي ،توسط مترجمان توانمند در عرصه بين الملل، شروع به کار نمود.
- اين مرکز با تشکيل شوراهاي علمي در سه حوزه زباني: انگليسي، عربي، اردو به همراه خبره ترين افراد متخصص در زمينة ترجمه ، ويراستاري و ارزيابي تا کنون به ترجمة بسياري از کتب ، سخنراني ها، مقالات، پيام ها و استفتاءات معظم له پرداخته است..
همچنين با توجه به سطح بالاي علمي آثار معظم له و مخاطبان خاص آثارايشان ، اين مرکز اقدام به برگزاري جلسات نقد آثار ترجمه شده نموده است و هماهنگي لازم براي پرهيز ازترجمه هاي کم کيفيت توسط سايرمراکز و تعامل با مجموعه هاي همسو براي ترجمه و نشر آثار در سه حوزه زباني مذکور را در دستور کار خود دارد
ساختار انساني اين مرکز متشکل از مدير مرکز ترجمه، کارشناس پژوهشي قراردادها و مسئول دفتر مي باشد. بدين منظور تعريف دقيقي از مرکز ترجمه با راه اندازي بخش خدمات ترجمه اي براي ارتباطات درون سازماني (همانند ارايه خدمات ترجمه شفاهي در همايش ها، ديدارهاي مرتبط با بنياد و معظم له، ايجاد بانک زبان دانان، بارگذاري سايت در سه حوزه زباني و... ) و ساماندهي، بازنگري در ترجمه هاي پيشين معظم له و همکاري با دارالترجمه هاي برون مرزي براي ارتباطات برون سازماني تحقق يافته که اين امر همسو با چشم انداز بنياد بوده است.


4 – مدرسه علميه و مؤسسه آموزش عالي حوزوي امام حسن عسکري (عليه السلام)
الف) موسسه آموزش عالي حوزوي امام حسن عسکري (عليه السلام)
موسسه آموزش عالي حوزوي امام حسن عسکري (عليه السلام) در سال 1387 فعاليت خود را به صورت رسمي در شهرستان آمل آغاز نموده و هم اکنون در سه مقطع تحصيلي فعاليت مي نمايد:
- رشته کلام اسلامي سطح دو
- رشته تفسير و علوم قرآني سطح دو
- رشته تفسير و علوم قرآني سطح سه
در اين موسسه 80 دانش¬پژوه مشغول به تحصيل مي باشند.

ب ) مدرسه امام حسن عسکري (عليه السلام ) آمل
اين مدرسه از سال 83 فعاليت خود را آغاز نموده و هم اکنون حدود صد طلبه در آن اشتغال به تحصيل پايه هاي 7 ، 8،9 ،و10 دارند . واز امسال درس خارج فقه و اصول نيز در اين مدرسه داير خواهد شد .
اين مدرسه داراي 2 ساختمان مجهز با امکانات آموزشي و رفاهي و خوابگاهي مي باشد

ج ) موسسه علميه سعادت قم
اين مدرسه در شهر مقدس قم بوده و عمده فعاليت آن برگزاري کلاس درس از پايه 7 به بالا مي باشد؛ روزانه 21 جلسه درس در اين مدرسه برگزار مي گردد ضمنا بخشي از اين مدرسه به صورت خوابگاه در اختيار طلاب سطوح عالي قرار دارد.

د ) موسسه آموزش عالي حوزوي اسراء
اين موسسه در شهر مقدس قم در حال تأسيس است وموافقت اصولي آن، تقريباً مراحل نهايي قانوني خود را طي مي کند،که بعد از صدور مجوز بلا فاصله فعاليت خود را در رشته تفسير سطح 3 وسطح 4 آغاز خواهد نمود .

ه ) مدرسه علميه و موسسه آموزش عالي حوزوي امام حسن عسکري عليه السلام - تهران
اين مدرسه در شهر تهران و در ميدان هروي در موقعيتي مناسب مکاني و در کنار مسجد امام حسن عسکري(عليه السلام) در حال ساخت مي باشد.5 – مرکز تدوين کتب آموزشي اسراء
مرکز تدوين کتب آموزشي اسراء مکاني است پژوهشي و تحقيقي، که عهده دار ترويج و بسط انديشه هاي حضرت آيت الله جوادي آملي(دام ظله العالي) در عرصه هاي مختلف علوم اسلامي، در قالب منابع و متون درسي، براي سطوح مختلف آموزشي است.
اولين برنامه اين مرکز، تدوين منابع آموزشي مؤسسه آموزش عالي حوزوي وابسته به بنياد بين المللي علوم وحياني اسراء مي باشد. در اين راستا بعد از مطالعه واحد هاي آموزشي رشته هاي تفسير و علوم قرآني و کلام اسلامي مجموعا 24 عنوان درسي جهت تدوين متن آموزشي در نظر گرفته شد؛ که از اين تعداد 14 مورد در حال انجام و بقيه عناوين درسي در حال مطالعه موضوع و شناسايي محققين جهت انجام پروژه مي باشد.
اين مرکز با پژوهشگران و اساتيد عالي حوزوي و دانشگاهي و مراکز مختلف علمي و پژوهشي که در کار تدوين متون آموزشي فعّال هستند، همکاري خوبي دارد. شناسايي آثار منتشره با رويکرد آموزشي و نقد و بررسي آنها و استفاده از فرصت هاي علمي و پژوهشي آنها در کنار استفاده از ظرفيت پژوهشي بنياد در دستور کار مرکز قرار دارد. و برآن است تا با ارائه برنامه 5 ساله، چشم انداز اوليه مرکز را جهت انجام وظايف محوّله ترسيم کند.

بعضي از پروژه هاي در دست تدوين:
1 – اصول و مباني تفسيري
2 – تفسير موضوعي 1 تا 6
3 - تفسير موضوعي (توحيد – نبوت – معاد )
4 – درآمدي بر فلسفه اسلامي 1 و 2
5 – درآمدي بر علم کلام 1 تا 4
6 – کلام جديد
7 – علم ديني
8 – اخلاق اسلامي
9 و ...


6 – مرکز نشر الکترونيک اسراء
با توجه به پيشرفت علم و تکنولوژي و همهگير شدن استفاده از رايانه و لوحهاي فشرده و نيز با توجه به نياز جامعه به افکار و آثار حضرت استاد، بنياد بين المللي علوم وحياني اسراء ضمن فعال کردن مرکز نشر الکترونيک، به توليد محتواي ديجيتال و نرمافزارها و لوحهاي فشرده پژوهشي، صوتي و تصويري از سخنرانيها، درسها و نوشتههاي ايشان، مبادرت ورزيده است.
اين مرکز با به کارگيري نيروهاي متخصص در بخش فني، توليد و ويرايش، بخشهاي مهمي از آثار حضرت استاد را در قالب لوحهاي فشرده چندرسانهاي، کتابخانه آثار و مجموعههاي صوتي عرضه کرده است که مهم ترين آنها عبارتاند از:
1. مجموعه نرمافزارهاي «صراط الهدي»: جامع ترين و اولين نرمافزار تفسير گوياي قرآن کريم.
2.«کتابخانه ديجيتال اسراء»: مجموعه کامل آثار حضرت آيت الله جوادي آملي (دامت برکاته) تا سال 1389 با قابليتهاي ويژه پژوهشي شامل جستجوي حرفه¬اي ، يادداشت، نمايه زني، بلوک کردن و فهرست متنوع.
3.مجموعه نرمافزارهاي «تسنيم»: مجموعه دروس و متن کتاب شريف «تسنيم».
4.«رحيق مختوم»: مجموعه کامل دروس اسفار حضرت آيت الله جوادي آملي((دامت برکاته)).
5.نرمافزارهاي موضوعي مانند: «زن در آيينه جلال و جمال»، «صهباي حج»، «امام خميني، بنيان مرصوص»، «شکوفايي عقل در پرتو نهضت حسيني» و ... .
طرحهاي در دست اقدام:
1.نرم افزار جامع «صراط الهدي»
2.درختواره فقهي
3.دانشنامه علوم عقلي
4.نرم افزار موضوعي تفسير قرآن كريم.
5.نرمافزار شرح خطبه نهج البلاغه همراه با خطبههاي نماز جمعه استاد.
6. نرمافزار «تسنيم» سورههاي مباركه «آلعمران»، «نساء» و «مائده».
7.نرمافزار«صراط الهدي» سوره مباركه «انبياء» و «حج».
7 – مرکز رسانه اسراء
مرکز رسانه اسرا ء، به منظور پوشش برنامه هاي حضرت آيت الله جوادي آملي (دام ظله)و برنامه هاي بنياد ، با دو ادارهي کل پژوهش رسانه و ادارهي کل توليد، در ساختمان اصلي بنياد مستقر است.

اداره کل پژوهش رسانه
در ادارهي کل پژوهش، پشتيباني پژوهشهاي رسانهاي، با حضور محققان حوزه صورت ميگيرد و البته نظارت علمي انديشههاي حضرت استاد علامهجواديآملي دامتبرکاته، بر توليدات رسانهاي از مهمترين وظايف اين اداره است. توجه وافر حضرت استاد به فلسفه هنر و مطالعات نظري هنر نيز گام نويني براي تربيت محققان ارشد در حوزه هنرهاي ديني است که با گسترش انديشه معظمله در گروههاي علمي چشمانداز ديگري براي اين مجموعه خواهد بود. آينده، آبستن خلاقيتهايي در اين ادارهي کل است، که با توجه به سرمايهي عظيم منظومهي فکري حضرت استاد، اميد آن ميرود تا به خواست الهي، ختم به دانشگاه هنرهاي ديني شود.

اداره کل توليد
وظيفه اصلي اين بخش ثبت استاندارد و رسانهاي تمام فعاليتهاي علمي، فرهنگي و سياسي اجتماعي حضرت استاد است. در اين مرکز علاوه بر توانايي مراحل توليد، تدوين و صداگذاري و همه فعاليتهاي پستوليد نيز پيشبيني شده است که در دو باکس مونتاژ غيرخطي تامين ميشود.
اکنون اين اداره کل در سطح پخش برنامههاي رسانه ملي جمهوري اسلامي ايران حايز استاندار قابل قبول است. آنچه امروز در اين اداره کل برنامهريزي شده راهاندازي تلويزيون اينترنتي براي علاقمندان انديشههاي حضرت استاد است. تسهيل در دريافت زندهي درسهاي معظمله به عنوان مفسر کبير قرآن در جهان اسلام از ضروريات اين ادره کل محسوب ميشود.8 – مرکز پايگاه هاي اينترنتي اسراء
وظيفه اطلاعرساني در حوزة علوم ديني، با گرايش افکار و آثار حضرت آيت الله جوادي آملي (دامت برکاته ) در فضاي سايبري ، بر عهده اين مرکزاست که اهم فعاليت هاي آن بدين شرح است:
ساماندهي سايت هاي بنياد :
راه اندازي پرتال جامع بنياد و تعريف سايتها و بخش هاي زير مجموعه در پرتال اصلي به گونه اي که کاربر از صفحة اصلي پرتال، دسترسي آسان به تمامي سايت هاي بنياد و زير مجموعه هاي آنها را دارد. اين مرکز هم اکنون مديريت هشت پايگاه را به عهده دارد که پايگاه اصلي اين مرکز با آدرس ir.esra.www است، اين پرکندگي، ما را بر آن داشت تا با راه اندازي پرتال جامع، ارتباط بين کاربران و وب سايت هاي مربوط به بنياد را آسان کند.رسيدگي به درخواست هاي ارائه شده از بخش هاي مختلف مجموعه جهت راه اندازي سايت
به روز نمودن سايت هاي مختلف بنياد
1- صفحه اصلي پرتال
2- دفتر حضرت استاد
3- مجله الکترونيک
4- سفرنامه توحيد
5- حوزه علميه آمل
6- زبانهاي خارجي سايت(اردو-انگليسي - عربي)
7- بررسي ايميل ها و نامه هاي الکترونيکي اصلي بنياد
راه اندازي تحريريه سايت با حضور مديران سايت هاي بنياد
برگزاري دوره هاي آموزشي ويژة مسئولين و رابطين سايت ها
راه اندازي پرتال به زبانهاي مختلف؛
راه اندازي صفحه خبر و ساماندهي اخبار
راه اندازي سرويس عکس
پشتيباني از ديگر سايت هاي بنياد


9 – مرکز نشر اسراء
مرکز نشر اسراء ،در سال 1372 شمسي، بمنظور تو ليد آثار دانشمند گرانمايه ،حضرت آيت الله جوادي آملي (دامت برکاته) ،به زبانهاي مختلف عرضه آن به خليل عظيم مشتاقان معارف اسلامي، رسما آغاز بکار نمود ؛وظايف و ماموريت هاي زير را بر عهده گرفت:
1.توليد آثار مکتوب با کيفيت مطلوب و استاندارد ،وسرعت قابل قبول با استفاده از فناوري و تکنولوژي روز دنيا
2.عرضه سريع ، به موقع ، با قيمت مناسب ، از طريق فروش اينترنتي ، الکترونيکي ، سنتي و تلفني
3.بسترسازي دسترستي آسان ، سريع و کم هزينة مخاطبان داخل و خارج از کشور به محصولات
4.حضور با برنامه ، هدفمند و موثر در نمايشگاه هاي بين المللي داخلي و خارجي ، استاني ، اختصاصي ، مشارکتي و مناسبتي
5. قبل و بعد از توليد به مخاطبين و مشتريان
6.تبليغات و اطلاع رساني از طريق پايگاه اطلاع رساني ، سامانه پيام کوتاه ، بانک اطلاعات مخاطبين و همراهان نشر ، چاپ برشور و نمايه آثار و ....
7.ايجاد و تقويت نمايندگي هاي عرضه و فروش محصولات در داخل و خارج کشور10 – سازمان چاپ و انتشارات اسراء
با توجه به رشد روز افزون مراكز فرهنگي و تحقيقاتي و همين طور مراكز حوزوي در قم ، و عدم تناسب و گسترش صنعت چاپ از حيث كمّي و كيفي به موازات مراكز مذبور ، موسسه اسراء را در راستاي رسالت خطير خويش ؛ برآن داشت تا نسبت به تاسيس مركز چاپ و انتشارات اسراء اقدام نمايد.

فاز اول مرکز چاپ وانتشارات اسراء
• در تابستان سال 1382 هـ . ش مطالعات فني و طراحي ساختمان زير نظر مهندسين مشاور در هر بخش اعم از عمران ، تاسيسات و مكانيك و همچنين متخصصين صنعت چاپ انجام پذيرفت. مجموعه چاپ و انتشارات اسراء در زميني به مساحت 3700 متر مربع و زير بناء 2100 متر مربع با رعايت كليه استانداردهاي لازم در اين رشته تاسيس گرديد.
• اين مركز كه در سال 1385، به عنوان يكي از چهار پروژه برگزيده استان قم، توسط سازمان صنايع معرفي شد و با حضور جمعي از مسئولين استان افتتاح گرديد و فرصت ارزشمندي براي توليد انواع محصولات چاپي كه به كيفيت ، دقت ، سرعت و نهايتاً مرغوبيت نياز دارند فراهم آمد.
• درسال 1385 سازمان چاپ و انتشارات اسراء از طرف سازمان محيط زيست بعنوان مفتخر به دريافت عنوان واحد خدماتي سبز شد.
• در سال 1389 اين مرکز مفتخر به دريافت استاندارد مديريت کيفيت ايزو9001:2008 از شرکت توف نورد آلمان گرديدو برگي ديگر به دفتر افتخارات اين مرکز افزوده شد.

توانمندي فني و تجهيزات چاپخانه:
پيش از چاپ:
يك دستگاه پليت ستر 4/5 ورقي مدل TOP SETTER 102 P
چاپ:
يك دستگاه ماشين چاپ دو رنگ PRINT MASTER PM 74-2P
يك دستگاه ماشين چاپ چهار رنگ PRINT MASTER PM 74-4
پس از چاپ:
يك دستگاه ماشين صحافي چسب گرم هايدلبرگ EUROBIND 1200
يك دستگاه ورق تاكني سايز 2 ورقي اشتال فولدر مدل KH 56
يک دستگاه برش POLAR 115X

فاز دوم مرکز چاپ وانتشارات اسراء
بمنظور حضور چاپخانه اسراءدر رديف چاپخانه- هاي بخش بسته بندي فاز دوم اين مرکز درزميني به مساحت 1800 مترمربع در مجاورت آن در دست احداث مي باشد.
ماشين آلات اين فازشامل دوبخش (الف) و(ب)ميباشد که در حال حاضر ماشين آلات بخش(الف)خريداري شده وماشين آلات بخش (ب)نيز مطالعه شده ودر حال انجام کارهاي مقدماتي خريد مي باشند.
توانمندي فني و تجهيزات چاپخانه درفاز دوم:
ماشين چاپ 5/4ورقي 5 رنگ با برج ورني KBA Rapida 106
اين ماشين قابليت چاپ برروي کاغذ در طول وعرض 106*74 سانتي متر.و با سرعت 18000برگ در ساعت را دارد.
اين ماشين توانايي چاپ کاغذ هاي با گرماژ45 گرم/مترمربع تا800گرم/مترمربع را دارد.
همچنين يک دستگاه برش دهانه Wohlenberg 115 مدل سال 2010 که با داشتن صفحه کنترل تمام لمسي ودقت برش تا 0/001 ميلي متر با دقت وکيفيت بسيار بالا تهيه شده است.
مجموعه صنعتي و مدرن چاپ و انتشارات اسراء قادر است انواع كتاب ، مجله ، پوستر و غيره را در عالي ترين سطح و كيفيت و با رعايت استانداردهاي فني ، بهداشتي و زيست محيطي توليد و عرضه نمايد.
 

عکس