مدیریت امور علمی و پژهشی

مدیریت محترم : جناب حجت الاسلام آقای حمیدرضا ابراهیمی

شامل سه اداره بشرح ذيل می باشد

· اداره برنامه ریزی ونظارت و ارزيابي پژوهش
· اداره امور محققان و پشتیبانی پژوهش
· اداره توسعه تحقیقات و ارتقا علمی و پژوهشی

اهم وظایف :
ـ مطالعه و تحقيق پيرامون نيازها و اولويت‌هاي پژوهشي با همكاري پژوهشكده‌ها و گروه‌هاي پژوهشي.
ـ مطالعه و شناسايي روش‌هاي نوين پژوهشي و برنامه‌ريزي جهت به كارگيري صحيح آن‌ها در چارچوب سياست‌ها و خط‌مشي‌هاي مصوب.
ـ برگزاري سمينارها، كنفرانس‌ها و نشست‌ها و همايش‌هاي علمي و پژوهشي و پشتيباني صوتي و تصويري آن‌ها در پژوهشگاه با همكاري و هماهنگي مديران پژوهشكده‌ها و دفتر رياست.
ـ شناسايي، گردآوري اطلاعات و برقراري ارتباط با اساتيد و صاحب‌نظران جهت برگزاري نشست‌هاي علمي و پژوهشي و انجام هماهنگي‌هاي لازم جهت دعوت و شركت آنان.
ـ ارائه خدمات مشاوره‌اي در زمينه اطلاعات و داده‌هاي پژوهشي به اشخاص، گروه‌ها و مراكز علمي و پژوهشي در چارچوب ضوابط و مقررات موجود.
ـ ايجاد سيستم رايانه‌اي آمار و اطلاعات پژوهشي و ارائه خدمات رايانه‌اي به پژوهشكده‌ها و گروه‌هاي پژوهشي.
ـ انجام امور مربوط به آماده‌سازي و نشر محصولات پژوهشي پژوهشگاه پس از تصويب مراجع ذي‌ربط.
ـ نظارت بر انجام امور مربوط به ويرايش فني آثار علمي و پژوهشي.
ـ تدوين و پيشنهاد شيوه‌نامه ويرايش و نظارت بر رعايت و اجراي صحيح آن در پژوهشكده‌ها و گروه‌هاي پژوهشي.
ـ برنامه‌ريزي و پيشنهاد دوره‌هاي آموزشي جهت ارتقاء دانش ويراستاران و آگاهي آنان از شيوه‌هاي جديد ويرايش.
ـ انجام ساير امور محوله در راستاي وظايف.
عکس برگزیده