ریاست پژوهشگاه : حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای حمید پارسانیا


مقدمه:
گسترش روبه افزايش تغيير و تحولات محيطي و سازماني در دهه‌هاي اخير، سازمان‌هاي پژوهشي را در ارائه برنامه‌ريزي مناسب براي پاسخ‌گويي به نيازهاي اساسي جوامع انساني، با چالش جدي روبه‌رو ساخته است. سرعت اين تغيير و تحولات در كشور اسلامي ما به قدري زياد است كه الزاماتي را براي سازمان‌ها و مراكز پژوهش ديني در كارآمد ساختن توان و امكانات خود براي پاسخگويي به نيازهاي روبه گسترش جوامع اسلامي ايجاد نموده است.
«پژوهشگاه علوم وحياني معارج» با آگاهي از نيازها و اقتضائات جامعه معاصر و با رويكرد مديريت نيازهاي مخاطبان، در دور جديد فعاليت پژوهشي خود، گام نهادن در جهت تجديد ساختار سازماني در قالب پژوهشگاه رسمي را به منظور استفاده بهينه از ابزار و فناوري‌هاي نوين و ارتقاء توان علمي در پاسخ‌گويي به نيازها و انتظارات جامعه معاصر، به عنوان يك ضرورت تلقي مي‌نمايد و با سازمان‌دهي حوزه‌هاي فعاليت پژوهشي خود در قالب سه پژوهشكده «قرآن و عترت»، «فلسفه، عرفان و كلام اسلامي» و «فقه و اخلاق» در صدد است تا در جهت معرفي و ارتقاء توان دانش‌هاي اسلامي و جهت دادن آن‌ها به سمت نيازهاي عيني و واقعي جامعه انساني معاصر، با رويكرد انديشه‌ها و آراء حكيم متألّه حضرت آيت الله جوادي آملي، گامي اساسي بردارد و ضمن ارج‌گزاردن به تلاش‌ها و دست‌آوردهاي گذشته، نسبت به «خلق آينده» به عنوان نياز ضروري سازمان‌ها و مراكز پژوهش ديني همّت گمارد.

الف ـ اهداف
1. تبيين مباني و چارچوب‌هاي نظري دانش‌هاي اسلامي و توسعه آن به عرصه‌هاي نوين.
2. آوردن قرآن و معارف اهل بيت (عليهم‌السلام) به متن حيات فردي و اجتماعي و فهم پذير ساختن آن‌ها متناسب با شرايط و اقتضائات جامعه اسلامي و جهان معاصر.
3. دفاع عقلاني از مفاهيم و آموزه‌هاي ديني متناسب با سطوح و نيازهاي متنوع مخاطبان.
4. اثبات كارآمدي دين در پاسخگويي به نيازهاي عصري و نسلي.

ب ـ مأموريت‌ها
1. تدوين و تنظيم آثار و انديشه‌هاي تفسيري، فقهي، فلسفي و عرفاني آيت الله جوادي آملي.
2. تبيين و معرفي روش‌ها و مشرب‌هاي فكري و علمي معظم له.
3. پژوهش در موضوعات و مسايل جديد با رويكرد مباني و انديشه‌هاي آيت الله جوادي آملي.

ج ـ وظايف
1. شناسايي نيازها و چالش‌هاي فراروي جامعه، انديشه ديني و نظام اسلامي و پاسخ‌گويي مناسب و به هنگام.
2. شناسايي، جذب و تربيت محققان توان‌مند و حمايت از پژوهشگران نخبه حوزه علميه به منظور فراهم آوردن زمينه فعاليت‌هاي علمي و پژوهشي آنان.
3. فراهم آوردن منابع علمي و مطالعاتي براي تسهيل امر پژوهش در زمينه فرهنگ و معارف اسلامي.
4. ارتباط و تعامل فعال با سازمان‌ها، نهادها، شخصيت‌ها، نخبگان علمي و فرهنگي و مؤسسات و مراكز علمي و پژوهشي جهت ارتقاي سطح پژوهش‌ها.
5. شناخت و معرفي نظام‌مند معارف و گزاره‌هاي ديني در سطح جامعه.
6. تعميق معرفت ديني از طريق شرح و تفسير آيات و معارف قرآن كريم متناسب با نيازهاي عمومي و تخصصي اقشار مختلف جامعه.
7. تدوين و معرفي سنّت و سيره خاندان عصمت و طهارت (عليهم‌السلام) و ارائهٴ الگوهاي كارآمد فردي و اجتماعي متناسب با اقتضائات و شرايط جامعهٴ اسلامي و جهان معاصر.
8. مطالعه و تحقيق پيرامون جريانات فكري و مذهبي تأثيرگذار جهان اسلام و جهان معاصر و نوآوري در بيان آموزه‌ها و معارف اسلامي مطابق با نياز جوامع اسلامي.
9. مطالعه و تحقيق در زمينه روش‌هاي اعتلاي فكري و ارتقاي معنوي اقشار مختلف جامعه متناسب با ظرفيت‌ها و ابعاد وجودي آنان.
10. انتشار محصولات علمي و پژوهشي متناسب با ويژگي‌ها و نيازهاي متنوع مخاطبان.
11. شناسايي و برقراري ارتباط علمي با مجامع و نخبگان علمي و فرهنگي در سراسر جهان و تقويت تعاملات و مبادلات علمي و بين المللي.

د. اصول و سياست‌ها
1. محوريت معارف قرآن و اهل بيت (عليهم‌السلام).
2. تأكيد بر نگاه علمي و رعايت معيارها و استانداردهاي علمي در انجام وظايف و فعاليت‌ها.
3. تأكيد بر مشاركت عقل جمعي در برنامه‌ريزي‌ها و تصميم‌گيري‌ها و استفاده مؤثر از توان نخبگان و صاحب‌نظران.
4. حمايت از كار گروهي و هم‌افزايي فكري و انتقال تجارب نيروي انساني به يكديگر از طريق توسعه فضاي مشاركت و تبادل اطلاعات.
5. نگاه تخصص محور در واگذاري اختيارات و مسئوليت‌ها.
6. تأكيد بر اتقان، جامعيت و تفكر نظام‌مند در تصميم‌گيري‌ها و انجام وظايف.
7. تأكيد بر نقش تربيتي، باورآفريني و رشد و شكوفايي استعدادها و خلاقيت‌ها در برنامه‌ريزي‌ها و تصميم‌گيري‌ها.
8. اهتمام به شناخت نيازهاي تخصصي مخاطبان و هدايت مؤثر آن‌ها براساس اصول و مباني ديني.
9. ايده‌سازي و نظريه پردازي در حوزه علوم و انديشه اسلامي و اهتمام به تأمين نيازهاي پژوهشي نظام جمهوري اسلامي.
10. توجه به انديشه‌هاي امام (ره) و جهت‌گيري‌هاي ولي فقيه در فعاليت‌هاي پژوهشي.
11. توجّه به مباني و آراي حضرت آيت الله جوادي آملي در پژوهش‌ها و تدوين آثار.
12. نگرش فراگير به همهٴ ساحت‌هاي پژوهش‌هاي تفسيري، فلسفي، كلامي، عرفاني، فقهي و حقوقي.
13. حفظ و ارتقاي فرهنگ سازماني از طريق تقويت فضاي اعتماد، ايجاد محيط صميمي و پر نشاط، دلبستگي سازماني و اعتبار تخصص، مهارت و توان‌مندي علمي.
14. پيشتازي در عرصه پژوهش از طريق كسب، به كارگيري و ارتقاي فناوري‌ها و متدولوژي‌هاي روزآمد و طراحي محصولات جديد متناسب با نيازهاي مخاطبان.
عکس برگزیده