مدیر دفتر هماهنگی بنیاد اسراء:
11 پرونده علمی در تدوین دانشنامه علوم عقلی تشکیل شده است
مدیر دفتر هماهنگی بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء از تشکیل 11 پرونده علمی در تدوین این دانشنامه از ابتدای سال 90 تاکنون خبر داد.
تاريخ ثبت : 1 آذر 1391
..........................................................................................................
رییس مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی:
دانشنامه علوم عقلی در نوع خود منحصر به فرد است
وی خاطر نشان کرد: دانشنامه علوم عقلی از این لحاظ که حول اندیشه ها و افکار یک دانشمند هم چون علامه جوادی آملی شکل ...
تاريخ ثبت : 18 مهر 1390
..........................................................................................................
ریاست بنیاد اسراء:
با پیشینه عمیق علوم عقلی در ایران واسلام تدوین دانشنامه علوم عقلی ضروری است
رییس بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء گفت : با توجه به پیشینه عمیق علوم عقلی در ایران و اسلام تدوین دانشنامه ...
تاريخ ثبت : 18 مهر 1390
..........................................................................................................
با حضور رییس دایره المعارف بزرگ اسلامی؛
جلسه توجیهی آموزشی ویژه پژوهشگران دانشنامه علوم عقلی برگزار شد
جلسه توجیهی آموزشی ویژه پژوهشگران دانشنامه علوم عقلی با حضور رییس مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی برگزار شد.
تاريخ ثبت : 17 مهر 1390
..........................................................................................................
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛
دانشنامه علوم عقلی تحولی در اسلامی سازی علوم است
عضوهیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگی اسلامی با اشاره به تدوین دانشنامه علوم عقلی در بنیاد بین المللی علوم وحیانی ....
تاريخ ثبت : 18 مرداد 1390
..........................................................................................................
به همت مرکز نشر الکترونیک اسراء؛
نشست معرفی و تبیین دانشنامه علوم عقلی در نمایشگاه قرآن برگزار می شود
به همت مرکز نشر الکترونیک بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء نشستی به منظور معرفی و تبیین دانشنامه ...
تاريخ ثبت : 27 تير 1390
..........................................................................................................
عکس