تاريخ:  5 مرداد 1394  

کتاب شفاعت ، جلوه برتر رحمت

کتاب شفاعت ، جلوه برتر رحمت؛ برگرفته از آثار آیت الله جوادی آملی با همت پژوهشگاه معارج و مرکز بین المللی نشراسراء چاپ وروانه بازار شد.
این کتاب شامل پنج بخش می باشد .
بخش اول : کلیات شفاعت
بخش دوم : شفاعت در قرآن وروایات
بخش سوم : شفاعت کنندگان
بخش چهارم : شفاعت شوندگان
بخش پنجم : شبهات شفاعت
شفاعت ، حقیقتی است که دامنه آن از دنیا آغاز می شود وگستره آن خروج گنهکاران شایسته شفاعت از جهنم است.در صحنه محشر وروز جزا گروهی با داخل شدن در بهشت ؛ دسته ای برای تعجیل در حساب؛ جمعی برای تخفیف حساب؛ برخی برای از بین بردن هول وترس قیامت؛ طایفه ای برای تخفیف عذاب یا سقوط آن جهنمیان برای خروج از آتش پس از مدتی سوختن وبهشتیان برای ترفیع درجات ، نیازمند شفاعت اند.
بنابراین ، شفاعت درجاتی دارد که نازل ترین مرتبه آن ، تغییر درکات وتخفیف عذاب دوزخیان وعالی ترین مرتبه اش ترفیع درجات بهشتیان است که برکات پیامبر اسلام واهل بیت علیهم السلام حتی شامل پیامبران ورسولان گذشته نیز می شود.
علاقمندان به اثر فوق می توانند با شماره دفترتهران 02188898871 و شهرستان¬ها 57-02537765356 و یا با مراجعه به سایتwww.nashresra.ir آن را تهیه نمایند.
 
عکس برگزیده