تاريخ:  28 آبان 1394  

شماره (21) بیست و يكم «فصلنامه علمی ـ پژوهشی حکمت إسرا» آماده چاپ شد.

به حول و قوه الهي شماره بیست و يكم فصلنامه علمی- پژوهشی حکمت اسرا پژوهشگاه علوم وحیانی معارج وابسته به بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسرا آماده انتشارشد.
در این شماره از فصلنامه، مقالات زیر به چاپ خواهد رسيد:
1. هنر دینی از منظر علامه جوادی آملی
2. اثبات واجبالوجود براساس فرض تسلسل: نگاهی به برهان ابنسینا و اقامة برهانی بدیع
3. بازنگری نوآوری حکیم سبزواری دربارۀ حدوث عالم: حدوث اسمی
4. تفسیر انسان براساس حركت جوهری
5. شناخت ابعاد وجودی انسان از نگاه ابنعربی و شنکره
6. تبیین تمثیل دوم (اصل علیت) در نقد عقل محض
7. جوهر بهمثابه امر واقعی در فلسفة لاک
8. کتاب‌شناسی/ فلسفة عرفان: ذات‎گرایی و ساخت‏گرایی
ویژگی منحصر به فرد شماره 21 نشریه حکمت إسراء تجميع نظرات حضرت استاد علامه جوادی آملی(حفظه‌الله) در باب هنر ديني است كه در قالب اولين مقاله اين شماره قابل مشاهده است. در این مقاله نويسندگان سعي كرده اند تمام نظرات ايشان را به دقت فحص و تجميع نمايند که امیدواریم مورد استفاده خوانندگان گرامي و علاقه مندان به مباحث هنر ديني قرار گیرد.
علاقه مندان مي توانند جهت مطالعه متن كامل مقالات به سامانه نشریات پژوهشگاه علوم وحیانی معارج به آدرس www.isramags.ir مراجعه و فايل كامل متن مقالات را دريافت نمايند.
فصلنامه حکمت اسراء از مقالاتی که با نگاهی نو در حوزه حكمت و فلسفه، تحقیق وتالیف شده اند، استقبال كرده و مقالاتي كه بر اساس مباني حِكَمي حضرت استاد آيت الله جوادي آملي نگاشته شده اند در اولويت بررسي و چاپ قرار مي‌دهد. نويسندگان و محققين گرامي می توانند جهت اطلاع از شیوه نامه مقالات وارسال مقاله خود از طريق وب سایت مجله اقدام نمایند.
 
عکس برگزیده