تاريخ:  23 آذر 1394  

کتاب گرانسنگ تسنیم جلد 37 با همکاری پژوهشگاه علوم وحیانی معارج ومرکز نشر اسرا چاپ و روانه بازار شد

کتاب گرانسنگ تسنیم جلد 37 با همکاری پژوهشگاه علوم وحیانی معارج ومرکز نشر اسرا چاپ و روانه بازار شد
در این کتاب که به دنباله سلسله مباحث قرآنی که به تفسیر قرآن بر پایهٔ اسلوب تفسیری علامه طباطبایی در تفسیر المیزان نگاشته شده و در شمار «تفاسیر قرآن به قرآن» جای دارد. روش مؤلف، ذکر آیه یا آیات مورد نظر و بررسی آنها طی چهار مرحله‌است: «گزیده تفسیر»، «تفسیر آیه»، «لطایف و اشارات» و «بحث روایی». عنوان تسنیم ، مأخوذ از آیه ۲۷ سوره مطففین در قرآن و نام چشمه‌ای در بهشت است.
در جلد 37 کتاب گرانسنگ تسنیم ،حضرت آیه الله جوادی آملی که به تازگی منتشر وروانه بازار شده است به تفسیرسوره مبارکه یونس از آیه 57تا 109وهمچنین سوره مبارکه هود تا آیه 14پرداخته است.
لذا در این کتاب ارزشمند مباحثی همچون اقسام سرور و نشاط، عقوبت نشاط کاذب، شهادت خدا براعمال ، مشهود بودن مظاهرالهی بر خدا، نسبت میان خدا وشریک، حکمت ترس حضرت موسی علیه السلام و.... بیان شده است .
این کتاب دارای 641 صفحه می باشد که علاقه مندان به اثر فوق می توانند با شماره تلفن دفتر تهران 021-88898871 وشهر ستانها با شماره 025-37765356 و یا با مراجعه به سایت www.nashresra.ir خرید آنلاین انجام دهند.
 
عکس برگزیده