تاريخ:  26 آذر 1394  

آيت الله العظمي جوادي آملي کشتار شيعيان نيجريه را محکوم کردند

به گزارش خبرنگار اسراء نيوز؛ حضرت آيت الله العظمي جوادي آملي با ابراز تاسف از حوادث نيجريه و کشتار شيعيان آن کشور، بيان داشتند: خون شيعيان بيگناه نيجريه، دامنگير مسئولان نيجريه خواهد شد.
ايشان ضمن دعوت همگان نسبت به هوشياري در برابر نقشه هاي بيگانگان در کشورهاي اسلامي، تاکيد کردند: دولت نيجريه و مسئولين آن کشور، عهده دار تأمين خونهاي پاک شهداي نيجريه اند، و لذا اگر بخواهند بمانند بايد از ريختن خونهاي طيّب و طاهر ، خودشان را نجات بدهند وگرنه ممکن است خداي ناکرده اين خونها دامنگير آنها شده و بساط سقوط آنها را فراهم کند.
عکس برگزیده