تاريخ:  1 دي 1394  

براي ديني كردن علوم علاوه بر روش به موضوع نيز بايد توجه کرد

حجت الاسلام والمسلمين حميد پارسانيا، رييس پژوهشگاه علوم وحياني معارج در همايش «بررسي آراء و انديشه هاي حكمي و تفسيري آيت الله جوادي آملي از منظر پژوهشگران» که صبح امروز دوشنبه، 30 آذرماه با حضور جمعي از انديشمندان دانشگاهي و حوزوي در دانشگاه تهران برگزار شد با گراميداشت هفته پژوهش و ارايه گزارشي از عملکرد اين پژوهشگاه اظهار کرد: پژوهشگاه معارج که زيرمجموعه بنياد بين المللي علوم وحياني اسراء است مشتمل بر چند پژوهشکده در حوزه فقه، فلسفه و کلام تفسير بوده و فعاليت هاي پژوهشي آن در مرحله نخست متمرکز بر تدوين و تنظيم آثار آيت الله جوادي آملي است.
وي ادامه داد: تاکنون 74 جلد از تفسير ايشان به چاپ رسيده و 40 جلد نيز در مرحله تدوين نهايي است و بخش ديگر دروس حکمت متعاليه و شرح افسار است که بالغ بر 40 جلد مي شود و تاکنون 14 جلد آن منتشر شده است.
حجت الاسلام پارسانيا ادامه داد: علاوه بر فعاليتهاي علمي اصلي آيت الله جوادي آملي که حول محور تفسير و مباحث فلسفي و عرفاني مي چرخد، 30 جلد از آثار اصولي و فقهي استاد که بيش از 20 سال از درس خارج فقه ايشان را دربر مي گيرد در حال تدوين است. همچنين، شرح نهج البلاغه و شرح زيارت جامعه مشتمل بر 12 جلد که 9 جلد آن تا امروز منتشر شده است بخشي از کارهايي است که مستقيم ناظر به آثار استاد بوده و تحت اشراف ايشان تنظيم شده است ضمن آنکه سطوح ديگري از اقدامات پژوهشگاه توليداتي برگرفته از آثار آيت الله جوادي آملي است اما آثار تدريس شده و انديشه استاد مختص به کارهايي نيست که در پژوهشگاه انجام مي شود.
رييس پژوهشگاه علوم وحياني معارج تصريح کرد: در واقع آيت الله جوادي آملي زبان گوياي ميراث حکمي و فلسفي جهان اسلام و جامعه امروز ما اعم از ايران، جهان اسلام و بشريت است که يکي از مسيرهاي زلال براي برقرار کردن ارتباط با اين ميراث هستند و جامعه علمي ما در پيوند برقرار کردن ميان علوم انساني و اسلامي ارزش ارتباط ايجاد کردن با اين ميراث را مي دانند.
وي ابراز کرد: پژوهشگاه معارج در پي آن است که بتواند ارتباطي با پژوهشگران برقرار کرده و سرويس لازم را براي افرادي که رساله هاي خود را در مسير انديشه آيت الله جوادي آملي تدوين مي کند، داشته و خدمات رساني در اين زمينه انجام دهند.
حجت الاسلام دکتر پارسانيا يادآور شد: علم اسلامي و ديني بيش از 20 سال است که از سوي آيت الله جوادي آملي از منظر حکمت اسلامي مطرح شده و امروز يکي از مسايل جدي حوزه علوم ما همين مسئله است، ضمن آنکه طرح مسئله در انديشه استاد مختص به علوم انساني نبوده و ايشان از ابتدا علوم پايه را نيز نشانه گرفته اند و رشته هايي که قائم به فلسفه مضاف اند ناظر به اين انديشه شکل گرفته است.
وي با تاکيد بر اينکه علم ديني با تعبيري که استاد ارايه مي دهند يک سخن و شعار نيست و در حال تدوين است، گفت: بحث از دايره اصول کلي اين حوزه خارج شده و پيامدهاي علمي آن در حال پيگيري است.
حجت الاسلام و المسلمين پارسانيا تاکيد کرد: علم، علم است و دين، دين؛ علم به اعتبارات مختلف در انديشه استاد به دين متصل مي شود ضمن آنکه حضور عقل و نقل و همراهي اين دو با يکديگر و تعامل آنها از مباحث جدي است که آيت الله جوادي آملي پيگيري مي کنند.
رييس پژوهشگاه علوم وحياني معارج در پايان سخنان خود يادآور شد: براي ديني کردن علوم علاوه بر روش به موضوع نيز بايد توجه کرد ضمن آنکه آيت الله جوادي آملي به بعد عالم نيز توجه دارد؛ همچنين اسلامي کردن علوم محدود به فعاليت هاي اين پژوهشگاه نشده و جامعه علمي، پژوهش هايي در اين حوزه فکري قابل ارايه دارند.
عکس برگزیده