تاريخ:  8 شهريور 1394  

کتاب گرانسنگ تسنیم جلد 36 با همکاری پژوهشگاه علوم وحیانی معارج ومرکز نشر اسرا چاپ و روانه بازار شد

کتاب گرانسنگ تسنیم جلد 36 با همکاری پژوهشگاه علوم وحیانی معارج ومرکز نشر اسرا چاپ و روانه بازار شد

در این کتاب به دنباله سلسله مباحث قرآنی، حضرت آیه الله جوادی آملی،به تفسیرسوره یونس پرداخته ومباحثی همچون علت نام گذاری این سوره به این نام و رخدادهاىى از زندگى حضرت ىونس، مانند رها كردن قوم خود، افتادن به كام ماهى، تسبىح نجات‌بخش و بازگشت دوباره وى به سوى قوم ، را بیان می کند.

همچنین در این کتاب مباحثی همچون حقیقت مرگ،فدیه ناپذیری عذاب قیامت،وبی اثر بودن ایمان درهنگام عذاب بیان شده است

این کتاب بیش از 670صفحه می باشد که علاقه مندان به اثر فوق می توانند با شماره تلفن دفتر تهران 021-88898871 وشهر ستانها با شماره 025-37765356 و یا با مراجعه به سایت www.nashresra.ir خرید آنلاین انجام دهند.
عکس برگزیده