تاريخ:  28 دي 1394  
كرامتي از امام حسن عسكری(ع)
القاي توحيد با اشاره ولايی آن حضرت

امام عسکری(سلام الله علیه) درباره ی توحيد توصيه های زيادي دارند. ابن‌الربيع شيباني مي‌گويد من در اهواز با فردي ثنوي كه قائل به دو مبدأ بود مناظره‌اي كردم [و] غباري از آن مناظره در قلبم نشست.البته هر كس حق هر مناظره و جدالي را ندارد!؛ اگر كسي در فن مناظره و جدال ماهر نباشد احياناً غبارآلود خواهد شد، چون شبهه زود نفوذ مي‌كند [زيرا] وساوس و دسائس نفْس از درون، شبهه را حمايت مي‌كنند [و] شيطان از بيرون شبهه را تقويت مي‌كند [لذا] اگر فرد مناظره‌كننده ای قوي در فن جدال و مناظره نباشد، غبار مناظره بر قلب او مي‌نشيند؛ خواه سخن بگويد يا نگويد غبارآلود خواهد شد، اين است كه يا انسان بايد در اين رشته كارآمد باشد و يا ساكت، ابن‌الربيع شيباني مي‌گويد از مناظره با آن مرد ثنوي در اهواز قلبم غبارآلود شد [و] چيزي در قلبم قرار گرفت.

وارد سُرّ من رأي شدم ديدم امام يازدهم(سلام الله عليه) به سمت موكبي حركت مي‌كند؛ انجمن و محفل و جماعتي به انتظار امام يازدهم بودند كه حضرت به آن طرف حركت كند؛ من سر راه نشسته بودم [و] دم در شخصي نشسته بودم، وقتي امام يازدهم(سلام الله عليه) به من رسيد، «اشار بسبّابَته احد احد فوحده» ـ سبابه همين انگشت سبابه است ـ با سبابه‌اش اشاره كرده و فرمودند: احد احد؛ يعني خدا هيچ شريكي ندارد، «فسقطت مغشياً عليّ» ؛ من مدهوشانه افتادم؛ آن‌ حضرت چنان درس توحيد به من داد كه من مدهوش شدم.
(سخنرانی حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی در خطبۀ نمازجمعه17/7/71)عکس