تاريخ:  7 بهمن 1394  
در محضر استاد
سیرۀ اهل بیت عصمت(علیهم السلام) به هنگام دعا چگونه بوده است؟

وقتي انسان دست به دعا برداشت، طبق روايات و سنت معصومين (عليهم‏ السلام) مستحب است آن را بر سر و صورت خود بكشد؛ براي اينكه لطف خدا به اين دست پاسخ داده است. دستي كه به سوي خدا دراز شود، يقيناً خالي بر نمي‏ گردد و دستي كه عطاي الهي را دريافت كرد، گرامي است، لذا خوب است آن را به صورت يا به سر بكشد.گاهي امام سجاد (سلام ‏الله عليه) چيزي كه به سائل مرحمت مي‏ فرمودند، دست مبارك را مي ‏بوييد و مي‏ گفت: اين دست به دست الهي رسيده؛ چون خدا فرمود: (هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات)
حكمت عبادات ص215عکس