تاريخ:  1 اسفند 1394  
بمناسبت شهادت مظلومانه صدیقۀ طاهره(س)
وجود مبارك حضرت فاطمه(سلام الله عليها) حجّةالله است

وجود مبارك حضرت فاطمه(سلام الله عليها) حجّةالله است براي اينكه اگر پيغمبر حجت است نه براي اينكه پيغمبر است براي اين است كه معصوم است و اگر امام، حجت است نه براي اينکه امام است بلکه برای اين است كه معصوم است و اگر كسي معصوم بود قول و فعل و تقرير او مي‌شود حجت. حالا امامت يك مقام برتر است، نبوّت يك مقام برتر است؛ ولي حجيّت قول دائر مدار عصمت است يعني اين انسان كامل معصوم است و هيچ چيزي نمي‌گويد مگر به دستور خدا ؛چنين كسي فعل او و قول او و تقرير او مي‌شود حجت
وجود مبارك صديقه كبری(سلام الله عليها) يك سلسله مقاماتي دارد كه واقعاً فهم آن مقدور ما نيست. مرحوم كليني(رضوان الله عليه) در جلد اول كافي نقل مي‌كند كه بعد از رحلت وجود مبارك پيغمبر(صلّي الله عليه و آله و سلّم) جبرئيل مي‌آمد و آن معارف الهي را بيان وحوادث آينده را تشريح و بازگو مي‌كرد. صديقه كبری(سلام الله عليها) هم اينها را مي‌شنيد بعد به حضرت امير(سلام الله عليه) املاء مي‌كرد و علي‌بن‌ابي‌طالب(سلام الله عليه) نیز آنها را يادداشت مي‌كرد ‌و در نهایت مصحف فاطمه(س) نام گرفت.

اگر خدا به حضرت ابراهيم(ع) يا برخي انبياي ديگر صحف داد به وجود مبارك صديقه كبری(س) هم صحيفه عطا كرده است منتها این صحیفه شريعت نيست؛ولی اخبار غيبي هست، علوم و معارف الهي هست و مانند آن. این واقعاً مقدور ما نيست كه جبرئيل مي‌آيد يعني چه؟! چگونه تنزّل مي‌كند؟ اين چه وحي‌اي است كه بر غير نبي مي‌آيد! چه وحي‌اي است كه بر غير امام مي‌آيد! اين چه وحي‌اي است كه بر حجّت خدا بر معصومه كبری مي‌آيد!
حضرت آیت الله العظمی جوادی آملی،درس اخلاق22/01/92عکس