تاريخ:  10 مرداد 1391  
تازه های کتاب
جلد هشتم ادب فنای مقربان

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اسراء جلد هشتم کتاب «ادب فنای مقربان»(شرح زیارت جامعه کبیره) از مجموعه آثار حضرت آیت الله جوادی آملی به همت گروه عترت پژوهی پژوهشگاه معارج تولید و در اختیار علاقه مندان معارف اهلبیت(ع) قرار گرفت.
در اين کتاب فراز هايي از معارف عميق و گسترده زيارت جامعه کبيره با محوریت موضوعاتي همچون چيستي‌شناسي ممكنات، چگونگي دلالت آيه بر ذوالآيه، چیستی شناسی امانت محفوظ، چرایی و حکمت های ابتلا، امامان معصوم(ع) کانون هدایت و نجات، راهکارهای دستیابی به سعادت، پیوند ولایت پذیری امامان(ع) با سعادتمندی آدمیان، تشریح و تفسیر شده است.
پیامدهای ولایت پذیری و ولایت گریزی ، خاستگاه الاهی امید و یأس، برکات امامت پذیری، پیروی از امامان معصوم(ع)، رویگردانی از امامان معصوم(ع) و پیامدهای آن، از ديگر موضوعاتي است که حضرت آيت الله جوادي آملي در اين اثر به آن ها پرداخته اند.
اين کتاب که يکي از آثار ارزشمند حضرت استاد مي باشد در 479 صفحه و با تيراژ سه هزار نسخه توسط سازمان انتشارات اسراء منتشر و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.
علاقمندان مي توانند اثرمذکور را از طريق مراجعه به سايت مرکز نشر اسراء به نشاني WWW.nashr.esra.ir يا تماس با شماره تلفن هاي 7 – 02517765356 و يا مراجعه حضوري به مراکز فروش تهيه نمايند.عکس