همایش ملی «امام خمینی، اخلاق و سیاست حکمرانی» با همکاری پژوهشگاه علوم وحیانی معارج برگزار می شود.

به گزارش سایت پژوهشگاه معارج، این همایش ملی به همت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان در 30 اردیبهشت 1391 برگزار خواهد شد.

محورهای این همایش شامل مفاهیم و کلیات، اخلاق حکمرانی و سیاست حکمرانی است. برخی از محورهای فرعی همایش عبارتند از: مبانی اخلاق در فلسفه عملی امام خمینی، اخلاق زمامداری از منظر امام خمینی، اخلاق کارگزاران در فرمایشات امام خمینی، اخلاق شهروندی در فرمایشات امام خمینی، امام خمینی و نظام مردم سالاری دینی، جایگاه و نقش مردم در جمهوری اسلامی از نظر امام خمینی.

مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه این همایش 10 اردیبهشت 1391 است.

در این همایش ملی، بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء و پژوهشگاه علوم وحیانی معارج نیز همکاری دارند.
عکس برگزیده