معرفی نمایه ای تفسیر تسنیم (جلد 21-25)

در این مجموعه مجلدات از آیه 127 سوره نساء تا آیه 73 سوره انعام مورد بحث قرار گرفته اند.

تسنيم جلد 21
جلد بيست و يكم از تفسير گرانسنگ «تسنيم» ضمن تبيين آيات يكصد و بيست و هفتم تا پايان سورهٴ مباركهٴ «نساء»، تفسير آيات يكم تا سوم سورهٴ «مائده» را نيز دربر دارد و به روشنگري و توضيح موضوعات ارزشمندي نيز مي‌پردازد كه برخي از آن‌ها عبارت است از:
توجه ويژه به يتيمان، حكم نشوز، تبعيض حرام و تعليق ظالمانه، رعايت تقوا سفارش اصلي خدا، توانايي خدا بر حفظ دين، سعادت دنيا و آخرت در گرو ايمان و خداگرايي، برپا داشتن كامل قسط، پيامد كفر، تلوّن در دين، عزّت صادق و كاذب، نفاق فرهنگي، چيرگي مؤمنان بر كافران، منافقان گرفتار خدعه الهي، سرگرداني منافقان، تولّي و تبرّي نسبت به غير مسلمان، سرّ سقوط منافق به درك اسفل، شاكر و شكور بودن خدا، حكم افشاگري، ابدا و اخفاي خير و عفو، تبعيض ناپذيري ايمان و كفر، كيفر لجبازان و ستمگران، سرانجام حضرت عيسي (عليه‌السلام)، ايمان اهل كتاب به عيساي مسيح (عليه‌السلام)، ستمگري يهوديان و تحريم طيبات، رفتارهاي زشت يهوديان، معرفي راسخان در علم و ايمان، اقامه حجّت همگاني، بيم دهندگان آشكار و پنهان، اتمام حجت با اعزام فرستادگان [پيامبران]، شاهدان رسالت رسول، حقيقت خلود، ارمغان ايمان، بي‌پناهي مستكبران، مراد از برهان و نور، پاداش مؤمنان متمسّك، سهم الارث كلاله، پيش‌گفتار سورهٴ مائده، تأكيد قرآن بر وفا به عقد، حلّيت همهٴ منافع اَنعام، لزوم تعظيم شعائر الهي، زير ساخت جامعهٴ ايده‌آل، مباحث فقهي و كلامي آيهٴ سوم سورهٴ «مائده»، و... .


تسنيم جلد 22
جلد بيست و دوم از تفسير گرانمايه «تسنيم» آيات چهارم تا پنجاهم سورهٴ مباركهٴ «مائده» را تبيين و تفسير مي‌كند. مفسر گرانقدر در اين جلد به اين مباحث نيز مي‌پردازد:
اصل حلّيت طيبات، طهارت ذاتي اهل كتاب، وجوب شرطي و مقدِّمي وضو، برخي احكام وضو و غسل و تيمم، حكمت جعل احكام، يادآوري نعمت‌ها و ميثاق الهي، فطري بودن قسط و عدل، تحقق وعدهٴ الهي، نعمت پيروزي و حق‌شناسي آن، معيّت الهي، پيامدهاي شوم پيمانشكني يهود، عامل اغراي عداوت، پنهانكاري علماي اهل كتاب، فضليت‌هاي پيروان رضوان الهي، باورهاي كفرآميز مسيحيان، براهين عقلي و نقلي بر بطلان اُلوهيت مسيح (عليه‌السلام)، پندار فرزندي خدا، فَترت رسل، نعمت استقلال و آزادي، شايستگان سكونت در سرزمين مقدّس، شرك بني‌اسرائيل در خشيت، قيام حجت الهي بر بني‌اسرائيل، تجري و جسارت بني‌اسرائيل، تهديد عملي و تحريم تكويني، فرزندان صلبي آدم (عليه‌السلام)، نادرستي جبر تاريخ و تضاد طبقاتي در داستان هابيل و قابيل، داستان نخستين قتل در زمين، كيفر قاتل متعمّد، برادركشي و خسارت، عظمت گناه تمرّد، اقسام جاهليت و... .


تسنيم جلد 23
بيست و سومين حلقه از سلسله زرين «تسنيم» شرح و تفسير آيات پنجاه و يكم تا يكصدم سورهٴ مباركهٴ «مائده» را متكفل است. مفسر ژرف انديش در اين حلقه به مباحثي نظير موضوعات ذيل نيز پرداخته است: فرجام تولي بيگانگان، پشيماني رنج‌آور، اوصاف پنج‌گانه ياوران دين، ولاي سرپرستي، پيروزي حزب الله، علت نهي از تولّي بيگانگان، نابخردي كافران و اهل كتاب، علل انتقام اهل كتاب از مؤمنان، اوصاف اهل شر و گمراهي، ايمان منافقانه يهوديان، اهميت گناه تعدّي و رشوه‌خواري، نكوهش شديد عالمان يهود، انفاق حكيمانه خدا، پيوند ايمان و تقوا با نزول بركات الهي، علت هراس پيامبر (ص) از ابلاغ ولايت، ناتواني اهل كتاب در برپايي دين الهي، شرط نجات از آتش، منشأ اصلي محروميت‌ها، گمان باطل يهود، محروميت مشرك از بهشت، اثبات توحيد و ابطال شرك، راز روگرداني از معارف الهي، ناكارآمدي معبودهاي دروغين، غلوّ اهل كتاب در دين، علل ملعون شدن كافران بني‌اسرائيل، جواز صيد حيوانات دريايي، حرمت و بركت كعبه، اول و آخر بودن رحمت، محدودهٴ خبيث و طيّب و... .


تسنيم جلد 24
زرورق‌هاي تفسير قيّم «تسنيم» در جلد بيست و چهارم نيز تشنگانِ چشمهٴ توحيد را با قدح‌هاي لبريز و پياپي سيراب مي‌كند. اين جلد كه شرح و تبيين آيات يكصد و يكم تا پايان سورهٴ «مائده» و آيات يكم تا بيست و چهارم سورهٴ مباركهٴ «انعام» است ضمناً مطالبي مانند مطالب ذيل را نيز دربر دارد:
اقسام سؤال، كم جاهلي دربارهٴ برخي حيوانات، اهميت شناخت و مراقبت هميشگي از نفس، اِشهاد بر وصيت، معناي اَحق بودن سوگند وارثان، حكمت تشريع سوگند همراه شهادت، معناي علم نداشتن رسولان در قيامت، امر الهي به حضرت عيسي (عليه‌السلام) در يادآوري نعمت‌هاي الهي، مراد از ايمان آوردن حواريان، درخواست نزول مائده، اهداف معقول حواريان، اصلاح نقايص سؤال حواريان، نزول مائده آسماني، استفهام انكاري و توبيخ مسيحيان، پاسخ عيسي (عليه‌السلام) به پرسش الهي، امكان مغفرت مشركان، ظهور صداقت در قيامت، فرمانروايي مطلق خدا، پيش‌گفتار سورهٴ انعام، حد الهي به سبب آفرينش، آفرينش انسان از گل، معيت خدا با اشيا، سودمندي معجزه در اثبات رسالت، پيامدهاي تكذيب حق، سرشت و سرنوشت مشترك كافران، بهانه‌جويي مشركان، پاسخ خدا به شبهه مشركان، عذاب استهزاكنندگان، شرط بهره‌مندي از سير آفاقي، براهين امكان و ضرورت معاد، برهان عقلي و نقلي بر نفي ولايت غير خدا، ربوبيت مطلق خدا، معناي قاهريت خدا، بزرگ‌ترين شهادت، خسران كتمان كنندگان حقانيت پيامبر (ص)، معناي افترا بر خدا، فرجام خفّت‌بار مشركان و مكذّبان و... .


تسنيم جلد 25
جلد 25 تفسیر شریف تسنیم پيرامون تفسير آيات 25 ـ 73 سورهٴ مباركهٴ «انعام» است.
اين جلد به موضوعاتي گوناگون همچون فرجام تكذيب آيات الهي و دور شدن از ساحت وحي و نبوت، كيفر مشركان و آرزوي آنان در قيامت، اعتراف آنان به حقانيت قيامت پس از مرگ، بيان خسارت منكران معاد و حسرت آنان، شناخت حقيقت زندگي دنيا و راز تشبيه آن به لهو و لعب، اندوه پيامبر اكرم(ص) و دلداري خدا به وي، تكذيب شخص و شخصيت پيامبر و تسلاّي به او، زندگان حقيقي (مؤمنان) و مردگان واقعي (كافران)، معجزه‌خواهي مشركان و پاسخ به شبهه عدم نزول معجزه، قدرت الهي در برنامه‌ريزي براي موجودات، ويژگي‌هاي رهروان راه راست، احتجاج با مشركان از راه برهان فطرت، آزمون به بلاها براي شكوفايي فطرت، عذاب استدراج و سنّت الهي، ريشه‌كن شدن ستمگران، احتجاج به آزمون عملي براي اثبات توحيد ربوبي، مي‌پردازد.
اين جلد در ادامه موضوعاتي ديگر همانند نجات انسان‌ها در پرتو ايمان و عمل صالح، ابطال پندارهاي مشركان درباره وحي و نبوت، انذار كافران و نفي ولي و شفيع براي اثربخشي انذار، سفارش به پيامبر درباره پارسايان فقير، تفاوت‌هاي مادي و معنوي و آزمون الهي، ابلاغ سلام خدا به دانشجويان الهي، احتجاج با مشركان در ردّ بت‌پرستي، پاسخ پيامبر از استعجال عذاب مشركان، ويژگي‌هاي مهم مخزن غيب الهي، ثبت همه چيز در كتاب مبين، مرگ يا توفي تام الهي، قاهريت و فوقيت خدا و آثار آن، بازگشت روح آدمي به خدا، بيان انواع عذاب الهي (آسماني، زميني، نزاع‌هاي داخلي)، عملي شدن عذاب الهي، نهي از خوض در آيات تدويني و تكويني خدا، نزاهت پيامبر از پيشينهٴ كفر و شرك، جلوه‌هاي بارز توحيد و تسليم، را بازگو مي‌كند.
در پايان کتاب بحث مفصلی درباره هدفمندي نظام آفرينش وجود دارد كه به همراه آن كلام برخي مفسران اهل تسنن را بررسي و نقد مي‌كند.
عکس