به همت گروه فقه پژوهشگاه علوم وحیانی معارج، کتاب مفاتیح الحیات تدوین گردید.

محتواي اين كتاب برگرفته از آيات قرآن و روايات معصومين(ع) است و در آن از بیش از 6 هزار روایت بهره گرفته شده است.

مفاتيح الحيات، كتابي است كه ثواب ها و عِقاب هاي مربوط به كليه امور رفتاري انسان در زندگي دنيوي را يادآور مي شود و با تكيه بر اصول اخلاقي راهنمايي بر نحوه چگونگي رفتار انسان با هم نوعان خود و همچنين طبيعت خواهد بود.

لازم به ذکر است این کتاب در پنج بخش به ترتیب زیر تدوین گردیده است:
بخش يکم: تعامل انسان با خود
بخش دوم: تعامل انسان با هم نوعان
بخش سوم: تعامل انسان با نظام اسلامی
بخش چهارم: تعامل انسان با حيوان
بخش پنجم: تعامل انسان با خلقت زيست محيطی
عکس