مفسر محترم در اين جلد به مباحثي چون «ميثاق و پيمان»، «هدایت تکوینی پاداشی»، « راز پست تر بودن برخى انسانها از انعام»، «مراحل چهارگانه اسماى حسناو اَحسن بودن همه اسماى الهى»، «هاديان حقيقى و اصيل»، «ناآگاهى تبهكاران به علت استدراج»، «راز ذكر نكردن دستاورد تفكر و راز تعبير به صاحب درباره پيامبر»، «معناى اضلال الهى»، «علت نامگذارى قيامت به ساعت»، « مراد از تجليه قيامت »، «راز کاربرد واژه کثیر نه جمیع» ، «پاداش مرگِ زن در زمان باردارى»، «نهى از اهانت به مقدّسات اقوام و ملل»، «جاهليت مدرن و راه مبارزه با آن»، «تفاوت اغوا و وسوسه» ، «ذكر نجات بخش از وسوسه شيطان»، «برترى ذكر بر فكر»، «مراد از دائم الذكر بودن»، «باطن گناه و خطر استكبار» و بحث‌هاي قرآني، فلسفي، عرفاني و روايي ديگر پرداخته است.

اين کتاب در تيراژ 5000 نسخه توسط مرکز نشر اسراء به چاپ رسیده است.

علاقه مندان جهت تهیه کتاب با مرکز نشر اسراء به شماره تلفن 7-37765356 025 تماس حاصل نمایند.
عکس