تاريخ:  24 دي 1391  
نگاهی اجمالی به  فصول و موضوعات کتاب ارزشمند مفاتیح الحیات
قسمت سوم:تعامل مردم و نظام اسلامی

سامان‌دهي کتاب گرانقدر مفاتیح الحیات در همه مراحل آن، از طرح تا تخريج آيات و روايات، تحقيق و تنظيم، رفع شبهات و جمع ميان روايات وبازخواني نهايي متن، با هدايت و اشراف حضرت استاد آيت الله جوادي آملي (دام ظله) بوده و پس از تکميل متن، تمام آن به رؤيت و قرائت معظم له رسيده و نکات لازم را بر آن افزوده‌اند.

اغلب روايات اين اثر، معتبرند و برخي از آن‌ها بر‌مبناي تسامح در ادله سنن مورد استفاده قرار گرفته‌اند؛ در همان حال از آوردن نقل‌هايي که با اصول عقلي و نقليِ معارف اسلامي هماهنگ نيست، پرهيز شده است که انسان با آموختن و به کار بردن چنين دانش و برنامه‌ای،حيات طيّبی را که پروردگار عالم براي او، شايسته دانسته تجربه مي‌كند و تمامی مناسبات، ارتباطات و تعاملاتي را که انسان با خود، جامعه، محيط زيست و حتی نظامات اجتماعي، سياسي، فرهنگي و... دارد تعيين و بيان مي‌کند.
 
همان گونه که در خبرهای گذشته به عرض رسید،کتاب مفاتیح الحیات دارای پنج بخش با فصل های گوناگون وعناوین مرتبط می باشدکه بخش های اول و دوم این کتاب جهت آشنایی هرچه بیشتر علاقمندان و کاربران محترم معرفی گردید.در این مجال به معرفی بخش سوم این اثر نفیس با عنوان"تعامل مردم و نظام اسلامی "می پردازیم:
 
این بخش،چهار فصل را به خود اختصاص داده که عناوین آن عبارتنداز:
 
نظام سیاسی،نظام اجتماعی،شهرسازی و خدمات عمومی ونظام اقتصادی.
لازم به ذکر است که هر فصل از این بخش، موضوعاتی مرتبط را به خود اختصاص داده که توجه تان را به قسمت هایی از این بخش کتاب  جلب می کنیم:
اميرموٴمنان (سلام الله علیه) نظام و حكومت براي جامعه را همانند رشته تسبيح براي دانه‌هاي آن مي‌داند كه بهره‌گيري از دانه‌ها بدون آن، ممكن نيست، از همين‌رو در آموزه‌هاي ديني مطالبي فراوان درباره نظام اسلامي آمده است.
امام رضا (سلام الله علیه) درباره اهميت تشكيل نظام اسلامي مي‌فرمايد: ... هيچ فرقه و ملتي را نمي‌يابيم كه پايدار مانده و زندگي كرده باشند، مگر با داشتن فرمانروايي قوامبخش و [اين از آن‌روست كه] مردم ناچارند براي امر دين و دنياي خود حاكمي داشته باشند تا آن‌ها را سرپرستي كند... و زندگي مردم بدون آن حاكم، قوام و سامان نمي‌يابد... .
همچنین آن حضرت در مورد اهميت نياز به حاكم عادل می فرمایند:
اگر براي مردم، امام و رهبري توانا، امانتدار، نگهبان و پاكدست (عادل) قرار داده نمي‌شد، آيين نابود مي‌شد، دين از بين مي‌رفت، سنّت.ها و احكام الهي تغيير مي‌يافت، بدعت.گذاران بر آن مي‌افزودند و ملحدان از آن مي‌كاستند و مسلمانان به شبهه دچار مي‌شدند... .
در قسمت دیگری از این بخش در مورد وظایف مردم در برابر حاکم اسلامی آمده است:
چنان‌كه حاكمان و كارگزاران اسلامي در برابر مردم وظايفي دارند، مردم نيز در مقابل حكومت و حاكمان اسلامي وظايف و تكاليفي دارند كه در سخنان معصومان (علیهم السلام) به آن‌ها اشاره و بر آن‌ها تأكيد شده است. در اينجا به چند نمونه از مهم‌ترين آن‌ها اشاره مي‌شود:
1.     وفاداري به نظام اسلامي: ياري و وفاداري از جمله حقوق حاكم عادل بر توده مردم است. اميرموٴمنان (سلام الله علیه) در خطبه‌اي با برشمردن اين حقوق و وظايف مي‌فرمايد: اي مردم! اما حقي كه من بر عهده شما دارم وفاداري به بيعتي است كه با من داشته‌ايد.
2.     ياري كردن حاكمان: از عناصر محوري و مهم حفظ نظام اسلامي، اطاعت از حاكم معصوم (سلام الله علیه)  در عصر حضور و نصرت وليّ فقيه در دوران غيبت است. اميرموٴمنان c مي‌فرمايند: ... از ديگر وظايف شما در برابر من اين است كه چون شما را براي كاري فراخوانم اجابت كرده، از دستورهاي من پيروي كنيد.
در فصل بعدی این بخش،آثار وحدت و محبّت در نظام اجتماعی به رشته تحریرآمده که می خوانیم:
امام صادق (سلام الله علیه) فرمود: هرگاه دو مسلمان از يكديگر جدا شوند [قهر باشند] شيطان پيوسته شادمان است و چون آن دو آشتي كردند، زانوان شيطان به لرزش مي‌افتند و بندهايش از هم جدا مي‌شوند و فرياد برمي‌آورد: واي بر من از هلاكتي كه بدان گرفتار شدم.
همچنین رسول خدا(صلوات الله علیه)فرمود: اصلاح ميان دو نفر از نمازها و روزه‌هاي [مستحب] برتر است.
در فصل دیگری از این بخش در رابطه با ارزش صدقه آمده است:
اميرمؤمنان (سلام الله علیه)  مي‌فرمايد: روزي ديناري صدقه دادم. رسول خدا(صلوات الله علیه) به من فرمود: آيا مي‌داني صدقه از دست مؤمن بيرون نمي‌رود مگر اينکه او با آن، از دهان (دام) هفتاد شيطان رها مي‌شود؟ صدقه تا در دست پروردگار متعالي قرار نگيرد، به دست سائل نمي‌رسد. مگر اين آيه نمي‌گويد: آيا نمي‌دانند که خدا توبه بندگانش را مي‌پذيرد و صدقات آنان را دريافت مي‌كند؟
 
پيامبر (صلوات الله علیه) مي‌فرمايد: بهترين مال و بهترين اندوخته هر كس صدقه اوست؛ همچنين مي‌فرمايد: زمين قيامت سراسر آتش است، جز زير سايبان صدقه.
 
به حول و قوه الهی در نوشته های آتی تلاش خواهیم کرد تا بخش دیگر این کتاب را معرفی و قسمت های منتخبی از آن را تقدیم شما خوبان گردانیم.
عکس