تاريخ:  3 بهمن 1391  
نگاهی اجمالی به فصول و موضوعات کتاب ارزشمند مفاتیح الحیات
(قسمت چهارم:تعامل انسان باحیوان)

                                 مفاتیح الحیات4

نگاهی اجمالی به  فصول و موضوعات کتاب ارزشمند مفاتیح الحیات

(قسمت چهارم:تعامل انسان باحیوان)

از آنجا که اسلام، دين زندگي است، احکام و تعاليم حيات.بخشي را براي انسان فراهم كرده تا بتواند در هر سطحي مناسبات خود را به درستي ايجاد و تحکيم كند؛ چه محلي، چه منطقه‌اي و چه بين المللي و هيچ يک از ابعاد فردي و اجتماعي حيات بشري، از آموزه‌هاي وحياني تهي نيست، بلکه جريان عبوديت و بندگي در جاي جاي زندگي نفوذ داشته و تنها با پذيرش و عمل به آن تعاليم، بندگي معنا يافته و محقق مي‌شود.

بديهي است براي دستيابي به چنين برنامه حياتي هم به تلاش و اجتهاد علمي نياز است و هم به کوشش و جهاد عملي و هم به لطافت.ها و آرايه‌هاي هنري که استاد معظم حضرت آيت الله جوادي آملي«دام ظله» در مقدمه ژرف و بنيادين خود در کتاب  گرانقدرمفاتیح الحیات از اين سه شأن اساسي انسان به جهانداني، جهانداري و جهان‌آرايي ياد كرده‌اند که بدون اين سه، بهره‌وري بلکه اصل استفاده از حيات عالم آفرينش بسيار ناچيز و غير قابل توجه خواهد بود.

همان گونه که در خبرهای گذشته به عرض رسید،کتاب مفاتیح الحیات دارای پنج بخش با فصل های گوناگون وعناوین مرتبط می باشدکه بخش های اول تاسوم این کتاب جهت آشنایی هرچه بیشتر علاقمندان و کاربران محترم معرفی گردید.در این مجال به معرفی بخش چهارم این اثر نفیس با عنوان" تعامل انسان باحیوان "می پردازیم:

عناوین سه فصل مورد بحث این بخش عبارتنداز:

نگهداری حیوان،بهره گیری از حیوان وحقوق حیوان.

هر فصل از این بخش، موضوعاتی مرتبط را به خود اختصاص داده که توجه تان را به قسمت هایی از این بخش کتاب جلب می کنیم:

در قرآن كريم سوره‌هايي از باب عَلَم بالغلبه به نام برخي حيوانات مانند بقره، انعام، فيل، نحل، نمل و عنكبوت وجود دارند كه پيوند نزديك زندگي انسان با حيوانات را نشان مي‌دهد.

در فقه اسلامي نيز،حقوق و وظايفي براي انسان در تعامل با عموم جانوران اهلي و غير اهلي وجود دارد كه حدّ و مرز رفتارهاي مشروع و نامشروع را مشخص مي‌كند و بهره‌گيري‌هاي حلال و حرام از آن‌ها را نشان مي‌دهد.

احكام رسيدگي به آب و غذا و دارو و درمان و نيازهاي حياتي آن‌ها، ستم نكردن به حيوانات، پرداختن زكات چارپايان سه‌گانه (گاو، گوسفند و شتر)، رو به قبله كردن آن‌ها هنگام ذبح و نحر، گفتن نام خدا و ياد او هنگام ذبح و نحر و صيد حيوانات، در بخش‌هاي مختلف فقه اسلامي بيان شده‌اند. در احكام شرعي احكام فراواني دربارهٴ رفتار انسان با حيوانات وجود دارد.لذا در اين بخش از كتاب مفاتيح الحياة، برخي وظايف فقهي و اخلاقي در اين زمينه بر اساس آيات قرآن كريم و روايات معصومان(علیهم السلام) بيان مي‌شود.

درفصل اول این بخش در نکوهش از نگهداری سگ در خانه آمده است:

پيامبر(صلوات الله علیه) فرمودند: خانه‌اي كه مجسمه يا سگ يا جُنب در آن باشد، ملائكه الهي به آن درنمي‌آيند.

اميرموٴمنان (سلام الله علیه) نیزفرمودند: در سگ خيري نيست، مگر در سگ شكاري و سگ همراه گله گوسفندان.

در قسمت دیگری از فصل دوم این بخش در رابطه با آداب ذبح حیوان می خوانیم:

روح حاکم بر آموزه‌هاي اسلامي، پرهيز از کشتن چارپايان و جانوران بي‌آزار است، مگر در مواردي كه بهره‌برداري از حيوان منحصر به ذبح آن باشد. ذبح حيوان هم نبايد زجرآور يا در معرض ديد حيواني ديگر باشد، از همين‌رو آدابي دارد كه به بخشي از آن‌ها اشاره مي‌شود:

نيکي به حيوان هنگام ذبح: رسول خدا (صلوات الله علیه) فرموده است: خدا اهل احسان است و احسان را دوست مي‌دارد، پس... هنگام ذبح حيوان با نيک‌رفتاري ذبح کنيد.

آمادگي قصاب براي ذبح: شداد بن اوس مي‌گويد: پيامبر (صلوات الله علیه) فرمود: خدا بر شما نوشته است كه در هر چيز اهل احسان باشيد، پس هرگاه خواستيد... حيواني را ذبح کنيد، نيکو ذبح كنيد؛ کارد را تيز کنيد و ذبيحه را زود راحت کنيد؛ همچنين فرمود: هرگاه خواستيد حيواني را ذبح كنيد خيلي سريع كار را تمام كنيد.

همچنین در مورد پاداش آب به حیوان تشنه از قول حضرت رسول اکرم(صلوات الله علیه)نقل شده است که فرمودند:

در سفر معراج چون به بهشت مي‌نگريستم، زن گنهكاري را ديدم و از حالش پرسيدم. گفته شد: وي از كنار سگي تشنه بر لب چاه آبي مي‌گذشت. وي [براي سيراب كردن آن حيوان] چادر خود را به درون چاه آويخت و چون آب چاه به آن نفوذ كرد، با فشردن آن در دهان سگ آن را سيراب كرد و خدا هم او را با اين عمل آمرزيد؛ نيز از رسول خدا (صلوات الله علیه) پرسيدند: آيا نيكي کردن به حيوانات پاداش دارد؟ فرمود: آري، براي خنک کردن هر جگر تشنه پاداشي است.

امام باقر (سلام الله علیه) هم مي‌فرمايد: خداي متعالي سيراب كردن تشنگان را دوست دارد و کسي که حيواني تشنه‌كام يا جز آن را سيراب كند خدا او را در روزي كه سايه‌اي جز سايه او نيست در سايه عرش خود جاي مي‌دهد.

به حول و قوه الهی در نوشته های آتی تلاش خواهیم کرد تا بخش پایانی این کتاب را معرفی و قسمت های منتخبی از آن را تقدیم شما خوبان گردانیم.

 
عکس